Ryszard Wrona

Nadal pracujący zawodowo, specjalista w branży turystyczno-hotelarskiej, za osiągnięcia w branży zawodowej wyróżniony za zasługi dla turystyki Odznaką Honorową Ministra Sportu i Turystyki, posiadający duże doświadczenie jako syndyk i likwidator z tytułu prowadzenia likwidacji i postępowań upadłościowych, posiadający również uprawnienia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub spółkach prywatnych, biegły sądowy w zakresie turystyki, hotelarstwa, żeglarstwa oraz strzelectwa sportowego, współzałożyciel Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA”, miłośnik żeglarstwa morskiego i turystyki, pasjonat pracy społecznej.
Prywatnie: stanu wolnego – rozwodnik, ojciec jedynej córki i dziadek dwójki wnucząt. Zodiakalny skorpion. Jego motto życiowe: to przysłowie „nie możesz zatrzymać dnia, ale możesz go nie stracić”. Swój czas chciałby poświęcić lokalnej społeczności angażując się w życie gospodarcze, społeczne i polityczne miasta.

Urodzony w dniu 04 listopada 1948 r., w miejscowości Tymowa, w województwie podkarpackim. Tam dorastał, od dziecka pracując w gospodarstwie, chodząc do szkoły podstawowej. Ojciec – dróżnik /zarządca lokalnych dróg/, po pracy pracował we własnym gospodarstwie, w okresie zimowym dodatkowo trudnił się stolarstwem. Pomoc w gospodarstwie oraz w warsztacie stolarskim ojca uczyły wiele pożytecznych umiejętności, które przerodziły się potem w różne pasje. Wpojony przez rodziców szacunek do pracy i ludzi, niełatwe dzieciństwo i oraz warunki życia, wytworzyły silną wolę przetrwania i oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zdolność do znajdywania dobrych rozwiązań w przyszłości.

Wykształcenie:

absolwent Technikum Górniczego dla Pracujących w Tychach oraz Studium Oświaty
i Kultury Dorosłych w Warszawie Oddział w Katowicach..
W 1983 roku został magistrem ekonomii w zakresie ekonomiki i organizacji obrotu i usług, spec. ekonomika turystyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych zakończony egzaminem państwowym (1994r.) kurs syndyków i likwidatorów (1995 r.) oraz kurs dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (1994r.).

Działalność zawodowa:

Działalność polityczna:

Działalność społeczna:

Zainteresowania:

Ryszard Wrona
e-mail: wronaryszard@interia.pl