Moja motywacja

Dlaczego angażuję się w wybory na prezydenta miasta Bielska-Białej?

Start w wyborach dla mnie nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest nowa wizja zarządzania Naszym miastem, – czyli: praworządnie – zawsze przyjaźnie socjalnie i gospodarczo oraz komunikacyjnie dla każdego z Nas.

Oczekiwane zmiany mogą zachodzić tylko z udziałem społeczeństwa, któremu „powierzy” się ten zakres władzy, która została zawłaszczona przez minione rządy na drodze erozji prawa lub samowolnie. To Mieszkańcy powinni mieć większą możliwość wpływu na zarządzanie miastem i to nie tylko przez swoich partyjnych kolegów czy koleżanki, ale głównie poprzez tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i reagowania na jego potrzeby.
Brak takiej możliwości powoduje wśród mieszkańców alienację społeczną, zatracanie więzi społecznej, kulturowej i narastanie zobojętnienia. Mieszkańcy miasta nie chcą angażować się w życie miasta bez możliwości na jego wpływ. Taki stan rzeczy odpowiada tym, którzy wygrywając wybory, zawłaszczają władzę dla siebie lub realizują różne partyjne cele nie zawsze zgodnie z trendami potrzeb miasta i jego mieszkańców.

Partia SLD nie zgadza się na trwanie w letargu efektów dotychczasowej tzw. dobrej zmiany, SLD proponuje ewolucję – zjednoczone działanie i rozwijanie się w kierunku miasta przyjaznego bytowo i socjalnie dla poszczególnego obywatela – dla każdego z Nas.

Łatwo się przyzwyczaić do starego samochodu, który nam służył od wielu lat, ponieważ jego obsługa nie wymaga od nas większego zaangażowania, ale czy dzisiaj taki stan naszej rzeczywistości powinien Nam wystarczać? Dzisiaj powinniśmy zmienić samochód na nowy, żeby znaleźć się w rzeczywistości przyjaznej dla każdego, ekologicznej, dobrze skomunikowanej, z nowoczesnym systemem zarządzania przez ludzi, którzy potrafią uzyskać dobry efekt ekonomiczny, którzy będą dokonywali właściwego wyboru potrafiąc przezwyciężyć dotychczasowe przyzwyczajenia.

Nadszedł czas dla ludzi odważnych, zdecydowanych, z uczciwą wizją zmian dla miasta, dla społeczeństwa w kierunku odejścia od nadmiernej biurokracji i nieadekwatnych rozwiązań codziennie utrudniających Nasze życie w Naszym mieście.

Niekorzystne efekty dotychczasowych zmian, które dotknęły niejednego z Nas i również naszego środowiska stały się dla mnie przyczyną do działania. Już czas na zmianę ludzi nadużywających obecnej władzy, ludzi niereformowalnych pełnych starych przyzwyczajeń mających dobro wybranych elit na względzie na mieszkańców dbających o wspólne dobro i siebie nawzajem.
Jestem mieszkańcem czynnym społecznie, któremu nie obce są problemy innych mieszkańców, ponieważ nieraz czynnie się włączam pomagając w ich rozwiązaniu. W takich sytuacjach znacząco widać, że z biegiem lat ekipa rządząca obrosła w nieformalne układy, towarzyskie kliki oraz zawodowe powiązania i nie jest skłonna do rozwiązań w interesie pojedynczego mieszkańca lub w interesie aglomeracji, propagując jedynie takie rozwiązania, które zapewniają własny tantiemy. Taki układ wielu osobiście zainteresowanym odpowiada, broniąc swych pozycji wyśmiewają, ignorując wszelkie propozycje zmian. Wykorzystają obecny aparat władzy do nieformalnych nacisków, zastraszeń i utrudniają wszelkie nowe inicjatywy. Możliwość takiego zachowania bardzo niekorzystnie wpływa na rozwój miasta
i postawę jego mieszkańców, którym trudno uwierzyć, że ich działanie może być skuteczne
i może się przyczynić się do pożądanych zmian.
Jestem z Tymi, którzy wierzą w zmianę z miasta elit na „Miasto Nasze” – ponieważ także
z punktu socjologicznego wskazana jest zmiana ekipy tzw. starej, czyli zasiedziałej od lat, skostniałej mentalnie, niezdolnej do nowatorskich rozwiązań. Tylko taka zmiana jest warunkiem pojawienia się ożywczego trendu zmian, który natchnie mieszkańców do obywatelskich inicjatyw i wiary w lepsze jutro i własne możliwości każdego z Nas.

Partia SLD zakłada w przypadku wygrania wyborów podział władzą ze społeczeństwem by wspólnie tworzyć wizję rozwoju miasta i wspólnie ją realizować.

Chcemy zmienić maksymę obecnie panujących „My wiemy najlepiej jak rządzić” na nową demokratyczną dewizę – „My rządzimy w Waszym imieniu i z Wami”.

SLD jest za ograniczeniem kadencyjności wybieralnej władzy.

W tym celu prosimy o Wasze poparcie – to dla Was chcemy wygrać te wybory!

mgr Ryszard WRONA