Komunikacja w mieście.

Rządząca ekipa przez ostatnia dekadę przeprowadziła szereg inwestycji drogowych, głównie w formie obwodnic co ułatwiało dostępność komunikacyjną w peryferyjne dzielnice miasta i miało odciążyć centrum miasta od ruchu samochodowego.
Zamiast zlokalizować większość inwestycji /handlowych i sportowych/ poza miastem rządzący zrobili coś odwrotnego – wprowadzili je w środek miasta.
Wiadomo, że związane to było z dużymi pieniędzmi.
Teraz miasto jest paraliżowane nieustającymi korkami samochodowymi utrudniającymi normalne funkcjonowanie miasta a nowo namaszczona ekipa PO przymierza się do dalszej destabilizacji komunikacyjnej miasta. Musimy odebrać im całkowitą swobodę w dowolnym kształtowaniu przestrzeni miasta i przekazać część decyzji samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym.

SLD proponuje rozwiązania.

a/ wprowadzenie w pierwszym etapie bezpłatnej komunikacji dla dzieci, młodzieży i osób powyżej 60 lat życia. /tutaj większość jest na tak/.
b/ wydzielenie z przestrzeni miasta dwóch stref wolnych od stałego ruchu samochodowego:
– jedna obejmująca zabudowę Starego Miasta /powyżej Zamkowej po Orkana, Waryńskiego, św. Trójcy i Schodowej/ z możliwością rozważenia powiększenia tej strefy o ulice w trójkącie 3 Maja, Dąbrowskiego i Krasińskiego/,
– druga obejmująca rejon Ratusza w kwadracie: Stojałowskiego, Komorowicka, Mostowa i rzeka Biała – z ewentualnymi szczegółami.
Ruch zaopatrzeniowy odbywałby się w godzinach 5-10.00 oraz 17-18.00
c/ budowa podziemnego przejścia w rejonie Placu Żwirki i Wigury ,
d/ fragmenty ulic: 3 Maja od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego poprzez ul. Zamkową do ul. Sukienniczej proponujemy:
– wyłączyć z ruchu samochodowego, za wyjątkiem komunikacji miejskiej /elektrycznej/, lub
– dopuścić do ruchu wszystkich pojazdów z wyeliminowaniem na tym odcinku wszystkich świateł aby ruch odbywał się płynnie. Komunikacja poprzeczna dla ludzi tylko trzema przejściami podziemnymi /dwa istnieją a trzecie wykonać/. Komunikacja poprzeczna samochodowa na tym odcinku wyeliminowana.
e/ przeanalizować zasadność utworzenia kilku punktów przesiadkowych w komunikacji miejskiej co zmniejszyłoby dublowanie się kursów komunikacji miejskiej na tych samych odcinkach, np. węzeł w rejonie dworca PKS, drugi węzeł w rejonie Hulanki a trzeci w rejonie zbiegu ulic Komorowskiego, Żywieckiej i Łagodnej lub w rejonie jednostki wojskowej. Lokalizacja do przemyślenia uwzględniająca możliwości techniczne.
np. komunikacja miejska ul. 3 Maja /od dworca i dalej ul. Partyzantów do drugiego węzła komunikacyjnego odbywała by się tylko jedną linią, np. autobus co 3 min.
f/ zweryfikować należy także zasadność ilości i długości poszczególnych linii autobusowych pod katem węzłów przesiadkowych,
g/ należy przyjąć generalną zasadę w rozwiązaniach komunikacyjnych, iż skrzyżowania dróg szybkiego ruchu, tzw. dwupasmówki muszą posiadać rondo /rozwiązanie tymczasowe/ lub wiadukt bezkolizyjny. Ruch pieszy musi być wyeliminowany z tych skrzyżowań i skanalizowany w przejściach podziemnych lub naziemnych, naturalnie dostępnych także dla niepełnosprawnych,
h/ preferować na skrzyżowaniach ruch okrężny /małe i duże ronda/. Rozważać także eliminację ruchu lewoskrętnego,
i/ zwiększać ilość podziemnych przejść dla pieszych lub naziemnych, szczególnie w rejonach szkół i dużego natężenia ruchu pieszego i kołowego,
j/ ograniczać, poprzez różne zachęty materialne uszczuplanie terenów zielonych i skłaniać do budowy parkingów wielopoziomowych i podziemnych – szczególnie dotyczy to osiedli mieszkaniowych, sklepów wielko powierzchniowych, firm, itp.
k/ w drugim etapie usprawniania komunikacji rozważyć wprowadzenie komunikacji bezpłatnej dla wszystkich, w ten sposób, aby opłacało się osobom prywatnym i firmom ograniczać jazdę samochodami, szczególnie do pracy. Rozwijać sieć punktów ładowania baterii samochodowych. /szczegóły dograc po konsultacjach społecznych/.
l/ należy rozważyć /w konsultacji z mieszkańcami/ postulat wprowadzenia imiennych miejsc parkowania na osiedlowych parkingach wydzielonych oraz miejskich,
m/ należy rozważyć /w konsultacji z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowych/ czy nie należy optować za wprowadzeniem zmian w zarządzaniu terenami będących w gestii Spółdzielń, aby Spółdzielnie były administratorami tylko nieruchomości mieszkalnych a resztę obiektów, dróg i terenów winno przejąć miasto i ono ponosiłoby koszty ich utrzymania i zarządzać nimi. Spółdzielcy ponosiliby tylko koszty związane z nieruchomościami mieszkalnymi a infrastruktura osiedlowa nie generowała by dodatkowych kosztów wliczonych do mieszkania. Być może należy nieco zmodyfikować obrysy wokół bloków /nieruchomości/ aby sytuacja była klarowna i nie dublowała kompetencji zarządczych. Miasto wtedy byłoby faktycznym gospodarzem terenu, kontrolowałoby zrównoważony rozwój miasta, mogłoby zapobiegać niekontrolowanym wyprzedażom gruntów przez Spółdzielnie Mieszkaniowe i lokować inwestycje komunalne zgodnie z wolą samorządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *