Kandydaci do Rady Miasta

Okręg nr 1

Maciej Grzybowski

Przedsiębiorca, społecznik - rzecznictwo zwierząt / Animals Advocacy /, ławnik Sądu Okręgowego kadencji 2004-2007, bezpartyjny.

Barbara Podstawek

Emerytowany pracownik służby zdrowia, społecznik, bezpartyjna.

Andrzej Cypel

Społecznik, bezpartyjny.

Maria, Jolanta Tanistra

Emerytowany pracownik służb mundurowych, społecznik, bezpartyjna.

Adam Mikrut

Absolwent studiów administracyjno-prawniczych, radny Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, bezpartyjny.

Okręg nr 2

Tadeusz Dybek

- politolog, absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykańskich w W-wie, - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,- Przewodniczący Rady Nadzorczej Kolei Linowej " Czantoria ",- Sekretarz Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. w B-B w latach 2003 - 2007,- Radny Rady Miejskiej w B-B III kadencji / 1998 - 2002 /

Beata Ryś

Handlowiec, sekretarz Rady Osiedla Polskich Skrzydeł, bezpartyjna.

Andrzej Kowalski

Uczestnik Powstania Warszawskiego, doc.dr hab. nauk technicznych , wykładowca Politechniki Łódzkiej, następnie ATH , bezpartyjny.

Agnieska Głuchacka

Handlowiec, społecznik, bezpartyjna,

Stanisław Płaska

Emerytowany pracownik górnictwa, radny Rady Osiedla Wojska Polskiego 2-ch poprzednich kadencji, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Okręg nr 3

Grzegorz Niemczyk

Przewodniczący Koła Miejskiego SLD, przedsiębiorca, pasjonat czytania książek i grania w gry komputerowe.

Anna Grzybowska

Sekretarz Rady Osiedla Biała Śródmieście, inicjatorka  i założycielka  Klubu Seniora, ławnik Sądu Okręgowego, bezpartyjna. 

Bogdan Kwiecień

Przedsiębiorca, społecznik, bezpartyjny.

Janina Lenert

Sekretarz Rady Miejsko-Powiatowej SLD, ławnik Sądu Okręgowego, emerytowany pracownik służby zdrowia.

Zdzisław Jabłoński

Emeryt, społecznik, bezpartyjny. 

Urszula Jurczyk

Emerytka, społecznik, bezpartyjna.

Włodzimierz Łuszczyn

Przedsiębiorca, społecznik, bezpartyjny.

Okręg nr 4

Justyna Borowiec

Przewodnicząca Rady Miejsko-Powiatowej SLD, absolwentka UJ- kierunek resocjalizacja.

Tadeusz Dzirba

Ławnik Sądu Rejonowego, społecznik, bezpartyjny.

Renata Cader

Mariusz Zimny

Małgorzata Blocher

Przedsiębiorca, społecznik, bezpartyjna.

Okręg nr 5

Ryszard Wrona

Dyplomowany ekonomista, przedsiębiorca, biegły sądowy, miłośnik żeglarstwa, przewodnik turystyczny, dyplomowany organizator wypoczynku dzieci, instruktor praktyk zawodowych w hotelarstwie, społecznik, Przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA”, pasjonat fotografii krajobrazowej, partyjny - Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Izabela Maria Laskowska

Nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego, magister stosunków międzynarodowych bielskiej ATH, miłośniczka wina, gór i Bielska-Białej – bezpartyjna.

Jan Jerzy Duszyk

Absolwent...w zakresie pedagogiki i techniki, emerytowany funkcjonariusz służb mundurowych - bezpartyjny.

Renata Maria Cendrowska

Ekonomistka, radna w Radzie Miejskiej w latach 1998-2002, była Przewodnicząca Niezależnego Związku Zawodowego Spółdzielczości Pracy, społecznik - Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Sławomir Piotr Gorzela

Specjalista spawacz, przedsiębiorca, miłośnik wyścigów samochodowych, spec od układanek logicznych – bezpartyjny.